Onze visie

Een leefbare stad

Met Trots op Oostende kiezen we volop voor een leefbare en veilige stad. Als kuststad hebben we een grote verantwoordelijkheid op het vlak van klimaat. We tonen daarbij het goede voorbeeld en zorgen voor extra ontharding. We blijven ook de inwoners en KMO’s in onze stad ondersteunen om hun woningen en zaken energiezuinig te maken. De mobiliteit in de stad wordt onder de loep genomen en we stellen steeds verkeersveiligheid voorop.

Oostende is een stad om te genieten, elkaar te ontmoeten, cultuur op te snuiven, te sporten, … we blijven hier op inzetten. Ook voor onze toekomst – onze jongeren – willen we bijkomende initiatieven naast de reeds bestaande plannen van een fuifzaal in het Bosjoenk.

Sterke inwoners en een sterke lokale economie

Onze lokale economie groeit en bloeit, we zetten dit beleid verder. Het Economisch Huis ondersteunt ondernemers en starters meer dan ooit. We zetten onze troeven in de kijker: de blauwe economie, toerisme, horeca, industrie, visserij en de lokale kleinhandel. We bouwen de circulaire economie in onze stad verder uit, dat biedt kansen voor innovatie en ondernemerschap.


Arbeid is meer dan enkel een inkomen. Het zorgt niet alleen voor een bijdrage aan onze samenleving maar versterkt ook mensen. Het helpt hen bij het uitbouwen van een netwerk. Kennis van het Nederlands is daar zonder twijfel dé sleutel, we versterken en breiden de huidige projecten uit.

Oostende is een warme en rechtvaardige stad

Warm en rechtvaardig worden opnieuw de kernwoorden van ons beleid. We streven ernaar elke inwoner te ondersteunen bij het bereiken van hun hoogste potentieel, zonder iemand uit te sluiten. Wie het moeilijk heeft wordt opgevangen en krijgt waar ze recht op hebben. We geven mensen kansen om zich te verbeteren, tegelijk is het ieders verantwoordelijkheid om ze te grijpen.

Iedereen zal wel zijn steentje moeten bijdragen, naar eigen mogelijkheden. Al blijft armoedebestrijding een prioriteit. Met een lege maag kan je niet leren, we zullen het voortouw nemen in de strijd tegen lege brooddozen. Ook ouderen laten we niet achter.

Samen leven

Onze stad is divers, dat is onze samenleving ook. We hebben empathie én respect voor ieders eigenheid, afkomst, levensbeschouwelijke overtuiging, gender, geaardheid, … maar we vormen ook samen een gemeenschap. Van wie ervoor kiest om hier een toekomst uit te bouwen verwachten we dat ze zich integreren. Iedereen heeft rechten, maar uiteraard ook plichten. Om de integratie te bevorderen zorgen we voor mogelijkheden tot ontmoeting en samenzijn. Ook de ontmoetingscentra bouwen we verder uit.

Discriminatie en racisme willen we een halt toe roepen door een geïntegreerd samenlevingsplan met acties tegen racisme en discriminatie op zowel de arbeidsmarkt als de huurmarkt.

Een efficiënte stad

Niet alles is de taak van de (lokale) overheid. Het is wél de taak van de overheid om initiatief mogelijk te maken, drempels weg te halen en de administratieve last te beperken. We stimuleren burgers en ondernemers tot het nemen van initiatief, we geven vrijheid aan creativiteit en kansen mogen niet ingeperkt worden door een teveel aan regels.

Diensten moeten maximaal samenwerken, ook voor de stad vallen nog een aantal efficiëntiewinsten te boeken. Daarnaast moeten we de durf hebben om een kerntakendebat te houden. Om zo nog meer te kunnen investeren in onze mooie stad.