Kevin Ricciolini kiest als Groen-kandidaat voor Trots op Oostende

Bekend gezicht Kevin Ricciolini, uitbater van het restaurant Mommy’s Bastards, kiest voor Groen en zal in oktober terug te vinden zijn op de lijst van Trots op Oostende voor de gemeenteraadsverkiezingen. Kevin wil zijn schouders zetten onder een stevig gelijke kansenbeleid, maar wil ook vanuit zijn ervaring als centrumbewoner mee schrijven aan het verhaal van een leefbaar stadscentrum.

Kevin Ricciolini is 41 jaar en baat al enkele jaren restaurant Mommy’s Bastards uit, samen met zijn man Stefan. Samen hebben ze een zoontje, Rocco, nu 5 jaar. “Mijn keuze voor Groen ligt voor de hand. Ik was al langer lid van de partij, maar vond het nu tijd om de stap te zetten naar een meer actieve rol. In een tijd waarin verworven rechten voor gezinnen zoals de mijne terug in vraag worden gesteld, is het nodig om de rangen te sluiten en nog harder te strijden voor gelijke rechten. Groen is de enige partij waar ik 100% mezelf kan zijn, dus deze stap voelt goed.” zegt Kevin.

Als centrumbewoner heeft Kevin heel wat ervaring met het leven in een drukke stadskern. Hij wil graag de thema’s mobiliteit maar ook een leefbaar stadscentrum nog hoger op de agenda plaatsen. “De klimaatverandering is een feit, we zitten er middenin. We moeten als stad dan ook durven nadenken over hoe we omgaan met ruimte, met groen en natuur in de stad. En hoe we ingrepen op het openbaar domein ook kunnen inzetten om niet alleen onze stad klaar te maken voor de toekomst maar ontmoeting en samenleven te versterken. Ik zie het alvast helemaal zitten om mij hiervoor in te zetten.” vervolgt hij.

Groen-trekker Natacha Waldmann: “Kevin is iemand met het hart op de tong en het hoofd vol ideeën, we zijn heel enthousiast met hem aan boord. Als zelfstandige in zijn eigen zaak voelt hij als geen ander wat leeft bij de mensen, als papa is hij bezorgd om de toekomst voor zijn zoon. Het is een enorme meerwaarde om iemand als hij in ons team te hebben, iemand die actief zoekt naar oplossingen voor de uitdagingen in onze samenleving. We zijn alvast heel erg blij om hem te mogen verwelkomen.”

Kevin Ricciolini: “De afgelopen jaren heeft het stadsbestuur sterk ingezet op thema’s die mij nauw aan het hart liggen in Oostende, dat is het werk van meer partijen dan Groen alleen. Het verhaal van Trots op Oostende klopt voor mij en ik kijk alvast uit naar de verdere stappen die we samen zullen zetten.”