Voorzitter Centrum Management kiest voor Trots op Oostende

Luc Mangodt, eigenaar van optiek B&M op het Sint-Petrus en Paulusplein, zal als onafhankelijke op de lijst van Trots op Oostende staan. Hij is voorzitter van het Centrum Management Oostende en heeft uitaard specifieke aandacht voor de belangen van de inwoners en handelaars in het centrum. “Trots op Oostende is een positief project voor onze waar ik graag aan wil mee werken. Samen met de rest van het team wil ik graag het negativisme in onze maatschappij een halt toe roepen. Als inwoner en handelaar van het centrum wil ik graag op een opbouwende manier een aantal zaken bijsturen om het centrum bereikbaar en leefbaar te houden,” aldus Luc Mangodt.

Oostende is de shoppingstad aan zee mede dankzij de verschillende handelaars in het centrum van de stad. Als voorzitter van het Centrum Management Oostende werkt Luc Mangodt samen met de stad Oostende, het Economisch Huis, de handelaars en de eigenaars van panden om tot een gevarieerd handelsapparaat te komen. Daar slagende verschillende partners vrij goed in. In vergelijking met andere centrumsteden hebben we minder leegstaande panden. Als ondernemer zet Luc zijn klanten op de eerste plaats. B&M optiek is een vaste waarde op het Sint-Petrus- en-Paulusplein met unieke en moderne monturen. De focus ligt ook op beleving, de zaak huist ook een wijnbar en een kunstgallerij. In het kader van het Ensorjaar kan je er momenteel verschillende maskers en schilderijen van André Van Schuylenbergh bewonderen.

Als kandidaat van Trots op Oostende wil hij zijn rol verder zetten en op een opbouwende manier een aantal zaken bijsturen. “De leegstand boven een aantal handelspanden is een doorn in het oog. Om tot een levend stadscentrum te komen, zowel overdag als ’s avonds, hebben we nood aan bewoning boven de winkels. Ik ben een grote voorstander van inspraak, van samenwerken. De stad levert al heel wat inspanningen op dat vlak maar het kan volgens mij nog beter. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we het mobiliteitsplan van het centrum kunnen verbeteren in samenspraak met de inwoners en handelaars. Om zo het centrum bereikbaar en leefbaar te houden voor iedereen. Uiteraard wil ik graag blijven focussen op ondernemen in onze prachtige stad aan zee,” aldus Luc Mangodt.